1

ติดต่อหาเรา

ทีมงานจะให้คำแนะนำในการเริ่มต้นทำเว็บ เตรียมข้อมูลที่จำเป็น

2

เลือกแพ็คเกจ

ทีมงานจะแนะนำแพ็คเกจที่เหมาะสมให้ลูกค้า

3

ชำระค่าแพ็คเกจ

ชำระค่าออกแบบ แบ่งเป็น 2 งวด งวดที่ 2 หลังงานเสร็จหรือครบกำหนดเวลา

4

เริ่มต้นการออกแบบ

ลูกค้าสามา่รถดูการออกแบบได้ผ่านหน้าเว็บจริง แก้ไข เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม

5

ส่งมอบงาน

แนะนำวิธีการใช้งานเว็บเบื้องต้น และเป็นที่ปรึกษาตลอดอายุการใช้งาน