10.00 -17.00 น.   085-911-2315
  10.00 -17.00 น.   085-911-2315
มาลองเล่น Box-effect กัน
Box-effect ใน CMS ของเรา จะแบ่งออกเป็น 4 event (เหตุการณ์)

  • First only เล่น EFFECT ครั้งเดียว ในช่วงเริ่มต้นของการแสดงหน้าเพจ
  • MOUSE HOVER เล่น EFFECT เมื่อใช้เมาส์วางบนวัตถุนั้น
  • SCROLLSPY  เล่น EFFECT เมื่อเลื่อน scroll Bar  หรือเลื่อนหน้าเว็บถึง วัตถุนั้น (นิยมใช้ คล้าย Parallax Fx)
  • FIRST ONLY SCROLLSPY เล่น EFFECT ครั้งเดียว เมื่อเลื่อน scroll Bar  หรือเลื่อนหน้าเว็บถึง วัตถุนั้นตัวอย่างจะใช้  SCROLLSPY  เล่น EFFECT เมื่อเลื่อน scroll Bar  หรือเลื่อนหน้าเว็บถึง วัตถุนั้น (นิยมใช้ คล้าย Parallax Fx)
FADE
SCALE-UP
SCALE-DOWN
SLIDE-TOP
SLIDE-BOTTOM
SLIDE-LEFT
SLIDE-RIGHT
SHAKE
SCALE
CONTACT US

626/11 ถนนนาสรา้ง ต.นครปฐม 

อ.เมืองนครปฐม 
จ.นครปฐม 73000


Mobile : 
085-911-2315
  (
โต้ง)

เว็บธุรกิจเครือข่าย เว็บคำนวณรายได้ เว็บแม่ทีม
ปรึกษา ฟรีCopyright © by VIPSHOPTHAI.COM. All rights Reserved. 
ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เลขที่ 1339900005959 Term&conditions | Privacy Policy  | Designed by: vipshopthai.com  stats 21